ข่าวจราจร

ด่านอโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า รถหนาแน่น และเคลื่อนตัวได้ช้า

ข่าวจราจร

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @jamboree08 โพสต์ทวิตผ่าน @fm91trafficpro รายงานสภาพการจราจรหน้าด่านอโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า รถหนาแน่น และเคลื่อนตัวได้ช้า

ข่าวจราจร.

ผู้ใช้เส้นทาง สอบถามจราจร วางแผนการเดินทาง โทรฟรี 1644 ตลอด 24 ชั่วโมง

Instagram
VK