ข่าวเด็ดวันนี้

สาธารณสุขฯ จังหวัดนนทบุรี แจ้งกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 ผู้โดยสารรถเมล์-รถตู้-งานบวช-งานสอบ

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ผู้โดยสาร ปอ.70, รถตู้เดอะมอลล์-ฟิวเจอร์ฯ รังสิต, การสอบที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี และ งานบวชที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ข่าวเด็ดวันนี้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และดูอาการจนครบ 14 วัน ดังนี้

(23 มีนาคม) เฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ได้ออกประกาศติดตามหาผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ และในช่วงระหว่างวันที่ 8-20 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

วันที่ 8-14 มี.ค. 2563 รถ ปอ.70 จากประชาชื่น สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน (ผู้โดยสาร)

วันที่ 8- 20 มี.ค. 2563 รถตู้ เดอะมอลล์- ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (คนขับรถคันที่ 53 ขับวันละ 1-3 เที่ยว

วันที่ 13 มี.ค. 2563 การสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 มี.ค. 2563 งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขดดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดังนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ขอให้ท่านไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และดูอาการจนครบ 14 วัน

ข่าวเด็ดวันนี้.

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ยังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้

ผู้ขับรถตู้คันที่ 53 มีผลยืนยัน positive เพื่อการป้องกันตัวเองในขณะที่ยังไม่ทราบตารางเวลารถตู้ชัดเจน จึงขอชี้แนะผู้โดยสารรถตู้คันดังกล่าวหรือสายดังกล่าวให้เฝ้าระวังตัวเอง สังเกตอาการตนเอง หรือ ผู้ใกล้ชิดประมาณ 14วัน ตั้งแต่แมื่อวันที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย

ผู้โดยสารรถเมล์สาย 70 คุณลุงจะนั่งรถสาย 70 ดังกล่าวทุกวัน ในตอน 16.00-17.00 น.ไปสนามมวยทุกวันในวันที่กำหนด ส่งผลยืนยัน positive เพื่อการป้องกันตัวเองในขณะที่ยังไม่ทราบตารางเวลารถชัดเจน จึงขอแนะนำผู้โดยสารรถเมล์สายดังกล่าว ได้เฝ้าระวังตนเอง สังเกตอาการตนเอง หรือผู้ใกล้ชิด ประมาณ 14 วัน นับจากวันที่มีโอกาสสัมผัสคนป่วยหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย

นักศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4 เข้าสอบระหว่างเวลา 09.00-12.00น. มีผลยืนยัน positive เพื่อการป้องกันตัวเอง จึงขอแนะนำผู้เข้าสอบหรือบุคลากรที่เกี่ยวในสถานที่ดังกล่าวให้เฝ้าระวังตัวเอง สังเกตอาการตนเอง หรือผู้ใกล้ชิด ประมาณ 14วัน นับจากวันที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย

ข้อเสนอ : ให้อยู่แต่ในบ้านพัก กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง หรือแยกชุดอาหารกินเฉพาะของตนเอง ควรล้างมือบ่อยๆสวม mask ไม่ควรไปในที่ชุมชน อยู่ห่างจากคนทั่วไปสองเมตร จะทำให้ท่าน ครอบครัวปลอดภัย หากมีปัญหาใดๆก็ตามสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้